Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

 
 
 
 
 
Tác giả: Mạc Ngôn
Thể loại: Tiểu Thuyết
Biên tập: Little Rain
Upload bìa: Little rain
Số chương: 9
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 3474 / 71
Cập nhật: 2014-12-16 12:52:50 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Con Đường Nước Mắt Con Đường Nước Mắt - Mạc Ngôn Con Đường Nước Mắt