If you love someone you would be willing to give up everything for them, but if they loved you back they’d never ask you to.

Anon

 
 
 
 
Sách được biên tập bởi Ha Ngoc Quyen
Tác phẩm
Thể loại - Tác giả - Số chương - Ảnh bìa
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info