Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Thơ theo vần
 
Tác giả theo vần
 
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info