Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

 
 
 
Những Cô Em Gái
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Những Cô Em Gái Những Cô Em Gái - Nguyễn Nhật Ánh