Điều tôi quan tâm không phải là bạn đã thắng hay thua, mà là bạn có sẵn sàng đón nhận thất bại hay không.

Abraham Lincohn

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hoa Hồng Xứ Khác
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hồng
 

Hoa Hồng Xứ Khác Hoa Hồng Xứ Khác - Nguyễn Nhật Ánh