Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

 
 
 
Buổi Chiều Windows
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Phương Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Buổi Chiều Windows Buổi Chiều Windows - Nguyễn Nhật Ánh