He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

 
 
 
 
 
Thể loại: Lịch Sử
Biên tập: Quoc Tuan Tran
Upload bìa: Quoc Tuan Tran
Số chương: 21
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2488 / 34
Cập nhật: 2016-06-03 16:20:58 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Yamamoto Con Rồng Thái Bình Dương Yamamoto Con Rồng Thái Bình Dương - Nguyễn Vạn Lý Yamamoto  Con Rồng Thái Bình Dương