Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Download ebooks
Ebook "Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ - Kim Đại