A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint.... What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

Download ebooks
Ebook "Xác định khách hàng lý tưởng"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 780 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:30 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ỗi doanh nhân đều cần tập trung cao độ và những khách hàng tiềm năng của mình. Khả năng tìm được khách hàng, bán sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng đó và thỏa mãn khách hàng để người đó tiếp tục đến với bạn cần được coi là trọng tâm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Càng có định hướng rõ ràng đối với khách hàng tiềm năng, thì các nỗ lực marketing của bạn càng có trọng tâm hơn và đạt hiệu quả cao hơn.
Mọi chủ doanh nghiệp đều cố gắng thỏa mãn khách hàng theo cách nào đó. Hoạt động quan trọng nhất của bất cứ doanh nghiệp nào là xác định rõ những khách hàng tiềm năng có triển vọng nhất đối với sản phẩm/dịch vụ của mình và tập trung mọi nỗ lực marketing, quảng cáo và bán hàng vào những đối tượng khách hàng cụ thể đó. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn tìm được những khách hàng lý tưởng:
1. Xác định sản phẩm/dịch vụ từ quan điểm của khách hàng Sản phẩm/dịch vụ của bạn có tác động thế nào đến khách hàng lý tưởng? Sản phẩm của bạn có thể giải quyết được những vấn đề gì cho khách hàng? Sản phẩm của bạn có thể thỏa mãn được những nhu cầu nào của khách hàng? Sản phẩm của bạn có thể cải thiện gì cho cuộc sống và công việc của khách hàng?
2. Xác định khách hàng lý tưởng đối với cái bạn bán
Độ tuổi, học vấn, nghề nghiệp của những đối tượng khách hàng đó? Thu nhập hoặc tình hình tài chính của những người đó thế nào? Tình hình cuộc sống và công việc hiện tại của họ ra sao?
3. Xác định những lợi ích cụ thể mà sản phẩm của bạn có thể mang lại cho khách hàng
Trong số những lợi ích mà bạn đưa ra, đâu là những lợi ích quan trọng nhất đối với khách hàng lý tưởng của bạn? Đâu là những nhu cầu cấp bách nhất mà sản phẩm/dịch vụ của bạn đáp ứng? Tại sao khách hàng của bạn mua sản phẩm/dịch vụ của bạn, chứ không mua của người khác?
4. Xác định nơi ở chính xác của khách hàng Khách hàng của bạn sinh sống ở đâu? Họ sẽ mua sản phẩm/dịch vụ của bạn ở đâu?
5. Xác định chính xác khi nào khách hàng lý tưởng mua sản phẩm/dịch vụ của bạn Khách hàng lý tưởng của bạn sẽ mua sản phẩm/dịch vụ của bạn vào thời gian nào trong năm, mùa nào, tháng nào, tuần nào...?
6. Xác định chiến lược mua hàng của khách hàng
Khách hàng sẽ mua sản phẩm/dịch vụ của bạn như thế nào? Khách hàng của bạn đã mua các sản phẩm/dịch vụ tương tự trước đây ra sao? Chiến lược mua hàng của khách hàng đó là gì?...
Tóm lại, khả năng xác định rõ được những khách hàng có triển vọng nhất đối với sản phẩm/dịch vụ của mình sẽ quyết định đến thành công của doanh nghiệp. Hầu hết doanh nghiệp không biết rõ về khách hàng của mình. Vì lý do đó, họ đã lãng phí nhiều tiền bạc và thời gian cho việc cố bán hàng cho những người không phải là các khách hàng tiềm năng có triển vọng. Việc xác định rõ và đặt trọng tâm vào những khách hàng có nhiều khả năng mua sản phẩm/dịch vụ của bạn nhất sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp
(Theo Đầu Tư)
Xác định khách hàng lý tưởng Xác định khách hàng lý tưởng - Cẩm Nang Nghề Nghiệp