Khi phải chống chọi với những thử thách của cuộc sống, bạn đừng vội nản lòng. Bởi đó là cơ hội tốt để những khả năng tiềm ẩn trong bạn có dịp được phát huy.

S. Young

Download ebooks
Ebook "Vua cừu chọn người nối ngôi "
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 440 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:30 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ua cừu đã già, triệu tập hội nghị quần thần để bàn xem trong ba người con, nên để cho ai nối ngôi.
Tả đại thần nói :
- Thần cho rằng cần để cho đại thái tử nối ngôi, vì là con trưởng.
Hữu đại thần nói :
- Tả đại thần nhằm rồi, ai chẳng biết đại thái tử ngu đần, nhất định không thể làm vua. Thần cho rằng nhị thái tử thật thà trung hậu, mới đáng là kẻ nối ngôi.
Một đại thần là quan văn nói :
- Thần tán thành ý kiến của Hữu đại thần.
Đa số quần thần ủng hộ ý kiến ấy.
Nhà vua mỉm cười hỏi :
- Các khanh, không ai tán thành để tam thái tử nối ngôi hay sao ?
Một vị quan võ nói :
- Không thể được! Tam thái tử tuy thông minh nhân nghĩa, song còn quá trẻ chưa từng trải kinh nghiệm, khó được dân chúng phục tùng.
Nhà vua phán :
- Khanh sai rồi, tam thái tử tuy trẻ nhưng thông minh nhân nghĩa là tư cách quan trọng để làm vua.
Lời bàn :
Về phương diện chọn người, dùng người, không ít người vẫn bị quan niệm cũ "sống lâu lên lão làng" chi phối.
Trong đội ngũ cán bộ quản lý của xí nghiệp, nếu toàn những người đứng tuổi, thì cứ sau một thời gian, do nhiều nguyên nhân phát hiện nhân lực của xí nghiệp ít dần.
Mạnh dàng sử dụng người trẻ tuổi có thể nói là nhất cử lưỡng tiện: vừa tránh được tình trạng nhân tài bỏ đi, vừa tăng cường sức sống cho công ty.
Theo kienthuckinhte.com
Vua cừu chọn người nối ngôi Vua cừu chọn người nối ngôi - Cẩm Nang Nghề Nghiệp