Điều tôi quan tâm không phải là bạn đã thắng hay thua, mà là bạn có sẵn sàng đón nhận thất bại hay không.

Abraham Lincohn

 
 
 
 
 
Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử - Dalai Lama Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử