Love is as much of an object as an obsession, everybody wants it, everybody seeks it, but few ever achieve it, those who do will cherish it, be lost in it, and among all, never… never forget it.

Curtis Judalet

 
 
 
 
 
Tác giả: Robert Van Gulik
Thể loại: Trinh Thám
Nguyên tác: The Chinese Lake Murders
Dịch giả: Phước Lộc
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Bach Ly Bang
Số chương: 21
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1638 / 47
Cập nhật: 2015-08-01 18:22:00 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Vụ Giết Người Trên Chiếc Thuyền Hoa Vụ Giết Người Trên Chiếc Thuyền Hoa - Robert Van Gulik Vụ Giết Người Trên Chiếc Thuyền Hoa