Love is always bestowed as a gift – freely, willingly and without expectation. We don’t love to be loved; we love to love.

Leo Buscaglia

 
 
 
 
 
Tác giả: Isabel Dix
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: Cast A Tender Shadow
Dịch giả: Bảo Khanh
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: Lý Mai An
Số chương: 12
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1717 / 15
Cập nhật: 2016-01-01 23:25:20 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Vĩnh Biệt Hình Bóng Dịu Dàng Vĩnh Biệt Hình Bóng Dịu Dàng - Isabel Dix Vĩnh Biệt Hình Bóng Dịu Dàng