It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.

Oscar Wilde

 
 
 
 
 
Tác giả: Gillian Flynn
Thể loại: Kinh Dị
Nguyên tác: Sharp Objects
Biên tập: Đỗ Quốc Dũng
Upload bìa: Đỗ Quốc Dũng
Số chương: 19
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2485 / 64
Cập nhật: 2015-09-10 12:21:54 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Vết Cắt Hành Xác Vết Cắt Hành Xác - Gillian Flynn Vết Cắt Hành Xác