Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

 
 
 
 
 
Tác giả: Đàm Ca
Thể loại: Kiếm Hiệp
Upload bìa: Ngô Quang Hoàng
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1310 / 1
Cập nhật: 2016-06-25 10:09:49 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Tuyệt Kỳ Tuyệt Kỳ - Đàm Ca Tuyệt Kỳ