Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Phan Nhật Nam
Thể loại: Tùy Bút
Biên tập: Quoc Tuan Tran
Số chương: 2
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1896 / 32
Cập nhật: 2016-06-03 15:59:44 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Từ Thiếu Sinh Quân Nên Thành Người Lính Chiến, Trương Quang Ân Từ Thiếu Sinh Quân Nên Thành Người Lính Chiến, Trương Quang Ân - Phan Nhật Nam