Nên coi những thất bại trong quá khứ là động cơ để hành động, chứ không phải lấy đó làm lý do để bỏ cuộc.

Charles J. Given

 
 
 
 
 
Truyền Thuyết Giếng Thanh Ti Truyền Thuyết Giếng Thanh Ti - Tiểu Đoạn