Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

 
 
 
 
 
Tác giả: Aziz Nesin
Upload bìa: Azazel123
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1969 / 24
Cập nhật: 2018-04-09 03:10:03 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Tội Đồ Bất Đắc Dĩ Tội Đồ Bất Đắc Dĩ - Aziz Nesin Tội Đồ Bất Đắc Dĩ