Con người là tập hợp những nỗ lực của chính mình.

S.Young

 
 
 
 
 
Tộc Long Huyết (Ngoại Truyện Kỷ Cambri Trở Lại) Tộc Long Huyết (Ngoại Truyện Kỷ Cambri Trở Lại) - Thuỷ Thiên Thừa