This will never be a civilized country until we expend more money for books than we do for chewing gum.

Elbert Hubbard

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Calvino
Thể loại: Truyện Ngắn
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 623 / 1
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
một trị trấn nọ, mọi thứ đều bị cấm đoán.
Bởi chỉ có một thứ không bị cấm là trò chơi đánh trổng, dân chúng của thị trấn ấy thường tụ tập trên những bãi cỏ phía sau thị trấn và suốt ngày chơi đánh trổng.
Và vì những điều luật cấm đoán đã được ban hành dần dần, mỗi lần về một thứ, và luôn luôn có lý do chính đáng, nên không ai tìm thấy cớ gì để phàn nàn hay thấy phiền hà gì trong việc thích ứng với tình hình mới.
Nhiều năm trôi qua. Rồi một ngày kia quý viên chức công an thấy rằng chẳng còn lý do gì để mọi thứ phải bị cấm đoán nữa, và các ngài bèn sai những thằng mõ đi báo cho dân chúng biết rằng họ muốn làm gì thì cứ làm.
Những thằng mõ đi đến những nơi dân chúng thường tụ tập.
- Nghe đây, nghe đây, - chúng rao, - không còn thứ gì bị cấm đoán nữa.
Dân chúng vẫn tiếp tục chơi đánh trổng.
- Có hiểu không?” những thằng mõ khăng khăng nhắc lại. “Quý vị được tự do làm bất cứ thứ gì quý vị muốn.
- Tốt lắm, - dân chúng trả lời. “Chúng tôi đang chơi đánh trổng.
Những thằng mõ bỏ thì giờ lải nhải nhắc cho họ về vô số những công việc hay ho và hữu ích mà thời trước họ đã theo đuổi và bây giờ họ lại có thể tiếp tục theo đuổi. Nhưng dân chúng chẳng buồn nghe, mà cứ mải chơi đánh trổng, hết cú này đến cú khác, thậm chí không dừng lại để xả hơi.
Thấy mọi nỗ lực của mình đều vô ích, những thằng mõ về tâu với quý viên chức công an.
- Quá dễ, - quý viên chức công an nói - Ta hãy cấm trò chơi đánh trổng.
Đó là lúc dân chúng nổi dậy và giết hết cả lũ công an…
Rồi không bỏ phí một chút thì giờ, họ lập tức trở lại với trò chơi đánh trổng.
Dịch từ bản Anh ngữ: “Making do”,
trong Italo Calvino, Numbers in the Dark [Những con số trong bóng tối], trans. Tim Parks
Tiện Túc Tiện Túc - Calvino