Thất bại thực sự duy nhất chính là không dám khởi sự.

Harold Blake Walker

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Thiêu Hủy Thiêu Hủy - Linda Howard Thiêu Hủy