Love appears in moments, how long can I hold a moment, as my moment fades, I yearn to catch sight or sound of you, to feel the surging of my heart erupt into joyous sounds of laughter.

Chris Watson

 
 
 
 
 
Tác giả: Linda Howard
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: Death Angel
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: Nguyen Thanh Binh
Số chương: 35
Phí download: 5 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2180 / 17
Cập nhật: 2016-04-11 17:35:27 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Thiên Sứ Tử Thần Thiên Sứ Tử Thần - Linda Howard Thiên Sứ Tử Thần