"Tell me what you read and I'll tell you who you are" is true enough, but I'd know you better if you told me what you reread.

François Mauriac

 
 
 
 
 
Tác giả: Jeffery Deaver
Thể loại: Trinh Thám
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Bach Ly Bang
Language: English
Số chương: 55
Phí download: 7 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1627 / 13
Cập nhật: 2015-09-07 02:51:38 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
The Broken Window The Broken Window - Jeffery Deaver The Broken Window