Meditation can help us embrace our worries, our fear, our anger; and that is very healing. We let our own natural capacity of healing do the work.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Lâm Vũ Tình
Thể loại: Ngôn Tình
Dịch giả: Jini Cẩm Ninh
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: Minh Khoa
Số chương: 18
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 5195 / 226
Cập nhật: 2015-12-01 17:55:36 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Thất Tịch Không Mưa Thất Tịch Không Mưa - Lâm Vũ Tình Thất Tịch Không Mưa