You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Thể loại: Tiên Hiệp
Biên tập: Oanh2
Upload bìa: hoang viet
Số chương: 1011
Phí download: 25 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2885 / 23
Cập nhật: 2016-05-14 02:54:22 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Tạo Thần Tạo Thần - Thương Thiên Bạch Hạc Tạo Thần