Hãy xem mỗi trở ngại là một cơ hội.

Tiến sĩ Wayne Dyer

 
 
 
 
 
Tân Nguyệt Truyền Kỳ Tân Nguyệt Truyền Kỳ - Cổ Long Tân Nguyệt Truyền Kỳ