Những ai dám làm, sẽ thắng.

Winston Churchill

 
 
 
 
 
Tà Kiếm Huyền Môn Tà Kiếm Huyền Môn - Ngô Chúc