He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

 
 
 
 
 
Tác giả: Dân gian
Thể loại: Cổ Tích
Biên tập: Gió
Upload bìa: Maysky
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 5926 / 8
Cập nhật: 2015-01-23 12:35:29 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Sự Tích Hoa Mào Gà Sự Tích Hoa Mào Gà - Dân gian Sự Tích Hoa Mào Gà