There is no such thing as a moral or immoral book; books are well written or badly written.

Oscar Wilde, Picture of Dorian Gray, 1891

 
 
 
 
 
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Thể loại: Ngôn Tình
Dịch giả: Lâm Thúy Kim
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: Anne Nguyen
Số chương: 67
Phí download: 7 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2212 / 26
Cập nhật: 2022-07-30 20:49:12 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Sai Lầm Nối Tiếp Sai Lầm Nối Tiếp - Lam Bạch Sắc Sai Lầm Nối Tiếp