Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
 
 
 
 
Tác giả: Hoàng Ưng
Thể loại: Kiếm Hiệp
Dịch giả: Cao Tự Thanh
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: Phạm Vân ANh
Số chương: 4
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2064 / 18
Cập nhật: 2016-01-22 08:33:53 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Quỷ Huyết U Linh Quỷ Huyết U Linh - Hoàng Ưng Quỷ Huyết U Linh