Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

 
 
 
 
 
Tác giả: Lisa Kleypas
Thể loại: Tiểu Thuyết
Biên tập: Thái Ngọc BÍch
Số chương: 12
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 5
Cập nhật: 2018-08-01 11:51:12 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Prince Of Dreams Prince Of Dreams - Lisa Kleypas Prince Of Dreams