Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Mark Twain

 
 
 
 
 
Tác giả: Haruki Murakami
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: 1973年のピンボール Sen-Kyūhyaku-Nanajū-San-Nen No Pinbōru
Dịch giả: Alfred Birnbaum
Biên tập: Minh Khoa
Upload bìa: Minh Khoa
Language: English
Số chương: 27
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 879 / 185
Cập nhật: 2019-09-15 04:40:36 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Pinball, 1973 Pinball, 1973 - Haruki Murakami Pinball, 1973