Hầu hết những thành quả quan trọng trên đời đều được tạo ra bởi những người dù chẳng còn chút hy vọng nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi điều mình mong ước.

Dale Carnegie

 
 
 
 
 
Phu Nhân Sát Thủ Của Trùm Xã Hội Đen Phu Nhân Sát Thủ Của Trùm Xã Hội Đen - WynyuLee