Người mà cố gắng rồi thất bại vẫn tốt hơn nhiều so với người không cố gắng gì cả và thành công.

Lloyd James

 
 
 
 
 
Tác giả: Malcolm Gladwell
Biên tập: Yen
Upload bìa: Ngô Trà
Language: English
Số chương: 11
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1720 / 189
Cập nhật: 2015-08-02 14:12:37 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Outliers: The Story of Success Outliers: The Story of Success - Malcolm Gladwell Outliers: The Story of Success