Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

 
 
 
 
 
Tác giả: Mario Puzo
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: The Last Don
Biên tập: Gió
Upload bìa: Dinh Hoang Minh
Số chương: 26
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 12012 / 433
Cập nhật: 2017-04-09 00:17:31 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng - Mario Puzo Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng