Nếu mặt biển mãi mãi bình lặng, chắc chắn những thủy thủ tài ba sẽ chẳng bao giờ có mặt trên đời.

Ngạn ngữ Anh

 
 
 
 
 
Nữ Thần Ám Sát Nữ Thần Ám Sát - Người Thứ Tám Nữ Thần Ám Sát