Every breath we take, every step we make, can be filled with peace, joy and serenity.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Nữ Hoàng Tốc Độ Và Vua Xa Lộ Nữ Hoàng Tốc Độ Và Vua Xa Lộ - xiaolam