Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

 
 
 
 
 
Nối Nhịp Tình Yêu Nối Nhịp Tình Yêu - Dạ Miên