To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

Download ebooks
Ebook "Những "đạo luật" dành cho sếp và nhân viên"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 434 / 1
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
iệc phát triển một tổ chức phụ thuộc vào những người lãnh đạo ở tất cả các vị trí, người có thể hướng dẫn cho tổ chức của họ có những thay đổi quan trọng. Đây là phương tiện mà tất cả chúng ta đều cần cho việc mở rộng sự thay đổi tiến bộ và làm mới những kỹ năng.
Nhưng làm sao để người lãnh đạo hiểu được nhân viên? Chúng ta phải học những phương hướng lãnh đạo mới để lấp đầy kiến thức cho tổ chức. Rèn luyện kỹ năng cho tổ chức.
Rèn luyện cho tổ chức những gì?
Đây là một khái niệm khó mà thấu hiểu hết được, nhưng nó là một điều hay biến đổi làm thế nào để các tổ chức, nhân viên và khách hàng gắn liền với nhau, tạo nên sức cạnh tranh và sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới. Việc rèn luyện kỹ năng cho tổ chức, nhân viên và tất cả các bộ phận khác đều có lợi ích chung, học hỏi, tiến bộ và có một khả năng sáng tạo mới. Đó là một tổ chức luôn tiến bộ, tốt hơn, bền vững hơn và mọi thứ đều xuất sắc.
Có 5 định nghĩa về phương pháp làm việc tập thể để tạo ra một môi trường làm việc phát triển mạnh:
1. Hệ thống tư tưởng
2. Ưu thế mỗi cá nhân
3. Óc sáng tạo
4. Đóng góp và chia sẻ vốn hiểu biết
5. Học hỏi lẫn nhau
Nhận ra sự khác biệt của những nhà lãnh đạo, người có thể làm thay đổi những sự kiện và luôn luôn nói rằng “ Việc huấn luyện cho tổ chức đòi hỏi phải có những kỹ năng khác nhau”.
Những đạo luật dành cho nhà lãnh đạo
Đạo luật của những nhà lãnh đạo trong việc truyền đạt kiến thức cho tổ chức giống như là một nhà thiết kế, một giáo viên hay một quản gia. Đạo luật của người lãnh đạo sẽ qui định sự thiết kế hệ thống có hiệu quả, dạy và chia sẻ những khái niệm mới liên tục, xuyên suốt trong tổ chức. Họ sẽ cần:
- Tầm nhìn bao quát và chia sẻ cũng như làm nó tiến triển.
- Đưa ra những dẫn chứng.
- Xây dựng một ý thức mang tính cộng đồng trong tổ chức.
- Tạo ra môi trường thử thách cao, ngược lại mối nguy hiểm thấp.
- Nguồn năng lượng luôn luôn dồi dào, sức chịu đựng và bồi dưỡng sức khỏe bản thân.
Những đạo luật dành cho nhà quản lý
Giữa những nhà quản lý sẽ cần phát triển những kỹ năng lãnh đạo đặc trưng cho việc quản lý như rèn luyện tổ chức và chấp nhận thay đổi những ý tưởng tiến bộ. Sau đây là những điều dành riêng cho người quản lý:
- Xác nhận những đề án phải xuất hiện trước khi làm thay đổi một quá trình.
- Tạo ra một không khí mở cho nhân viên tự do phát biểu. Liên tục cung cấp những thông tin phản hồi xuống cấp dưới và cho cấp trên.
- Chăm chú lắng nghe những gì nhân viên nói.
- Khi đưa ra một việc phản hồi về sự thay đổi thì phải hỏi “Tại sao?”.
- Là một người linh động và gương mẫu.
- Hiểu nhân viên và công nhận những thành quả mà họ đạt được.
- Để nhân viên tự do đề xuất ý kiến và sự quyết định phương pháp và khả năng va chạm với khách hàng.
Những đạo luật dành cho mạng lưới nội bộ
Mạng lưới nội bộ là thuộc về sự đóng góp của mỗi cá nhân người đã giành chiến thắng trong sự thay đổi. Thu hoạch cá nhân đó trên mọi lĩnh vực, sẽ làm thay đổi nhanh hơn và dễ dàng hơn. Đó là những cá nhân có thể dễ dàng hoạt động xuyên suốt trong tổ chức, và sau đây là những gì họ cần:
- Sử dụng những nét độc đáo của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sức mạnh hăng hái kiếm tiền cho những nhân viên khác.
- Tìm kiếm ở bên ngoài những người có thể giúp đỡ và mở ra một hướng thay đổi mới.
- Công việc của họ biến đổi linh động trong tổ chức truyền tới những cá nhân khác cùng nhau tập trung vào việc thay đổi một cách tất yếu.
Những đạo luật dành cho tất cả nhân viên
Mỗi nhân viên khác trong tổ chức đều cần phải suy nghĩ và hành động giống như một lãnh đạo. Những việc họ phải làm là:
- Tìm liếm cơ hội để không ngừng học hỏi và phát triển tính chuyên nghiệp.
- Suy nghĩ chính xác về việc thay đổi và chia sẻ những lời phê bình.
- Tránh xa lời phủ nhận từ những nhân viên khác.
- Hỏi những người chống đối và lý do của họ.
- Luôn luôn tìm kiếm những phương pháp cải tiến mới.
- Phát triển kỹ năng lãnh đạo.
- Linh động.
- Là một người nổi bật trong nhóm.
- Xây dựng hệ thống làm việc tốt và một ý thức làm việc tập thể.
Luôn tiến về phía trước
Việc hướng dẫn kỹ năng cho tổ chức sẽ kích thích lòng say mê cho mọi nhân viên. Ngày càng nhiều công ty và nhân viên cùng nhau phát triển. Xây dựng khả năng lãnh đạo khéo léo của bạn và giúp đỡ những người khác đưa công việc kinh doanh của họ đi vào một khái niệm làm việc mới.
HRvietnam
Những "đạo luật" dành cho sếp và nhân viên Những "đạo luật" dành cho sếp và nhân viên - Cẩm Nang Nghề Nghiệp