In books lies the soul of the whole Past Time: the articulate audible voice of the Past, when the body and material substance of it has altogether vanished like a dream.

Thomas Carlyle

Download ebooks
Ebook "Nhân Tố Quyết Định"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Khuyết Danh
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 498 / 3
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
hào mọi gười,
Chiếc máy vi tí h của tôi hoạt độ g tốt, goại trừ một phím bị hỏ g. Các bạ sẽ cho rằ g với các phím hoạt độ g tốt cò lại thì khô g ai để ý đế phím hỏ g. hư g một phím hỏ g cũ g đủ sức làm cho bài viết ày khó đọc và làm phá hỏ g mọi ỗ lực chu g đấy bạ ạ.
Bạ có thể tự hủ rằ g khô g sao, chỉ có mỗi mì h tôi hư thế. Sẽ chẳ g ai để ý tôi có ỗ lực hết mì h hay khô g. Như g có sự khác biệt đấy, vì một tập thể muố hoạt độ g hiệu quả rất cầ các thà h viê hoạt độ g hiệu quả bằ g cách ỗ lực hết khả ă g của mì h. Vì thế ếu có lúc ào bạ ghĩ rằ g mì h khô g qua trọ g, hãy hớ đế chiếc phím hỏ g của tôi. BẠ LÀ HÂ TỐ QUYẾT ĐỊ H!
Nhân Tố Quyết Định Nhân Tố Quyết Định - Khuyết Danh