Reading well is one of the great pleasures that solitude can afford you.

Harold Bloom

Download ebooks
Ebook "Nhân Tố Quyết Định"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Khuyết Danh
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 498 / 3
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
hào mọi gười,
Chiếc máy vi tí h của tôi hoạt độ g tốt, goại trừ một phím bị hỏ g. Các bạ sẽ cho rằ g với các phím hoạt độ g tốt cò lại thì khô g ai để ý đế phím hỏ g. hư g một phím hỏ g cũ g đủ sức làm cho bài viết ày khó đọc và làm phá hỏ g mọi ỗ lực chu g đấy bạ ạ.
Bạ có thể tự hủ rằ g khô g sao, chỉ có mỗi mì h tôi hư thế. Sẽ chẳ g ai để ý tôi có ỗ lực hết mì h hay khô g. Như g có sự khác biệt đấy, vì một tập thể muố hoạt độ g hiệu quả rất cầ các thà h viê hoạt độ g hiệu quả bằ g cách ỗ lực hết khả ă g của mì h. Vì thế ếu có lúc ào bạ ghĩ rằ g mì h khô g qua trọ g, hãy hớ đế chiếc phím hỏ g của tôi. BẠ LÀ HÂ TỐ QUYẾT ĐỊ H!
Nhân Tố Quyết Định Nhân Tố Quyết Định - Khuyết Danh