Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
 
 
 
 
Thể loại: Ngôn Tình
Dịch giả: Pyluoi.wordpress.com
Biên tập: Lý Mai An
Upload bìa: Lý Mai An
Số chương: 10
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1631 / 12
Cập nhật: 2016-05-06 21:42:29 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Nhẫn Đông Nhẫn Đông - Cửu Lộ Phi Hương Nhẫn Đông