Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

 
 
 
 
 
Tác giả: Vin Siêu Nhân
Thể loại: Tuổi Học Trò
Số chương: 65
Phí download: 7 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 810 / 0
Cập nhật: 2017-09-24 23:44:38 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi - Vin Siêu Nhân