A man may as well expect to grow stronger by always eating as wiser by always reading.

Jeremy Collier

 
 
 
 
 
Tác giả: Haruki Murakami
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: スプートニクの恋人 Supūtoniku no koibito - Sputnik Sweetheart
Dịch giả: Ngân Xuyên
Biên tập: Yen
Upload bìa: anthony Lai
Số chương: 17
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 8200 / 639
Cập nhật: 2015-10-06 23:38:07 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Người Tình Sputnik Người Tình Sputnik - Haruki Murakami Người Tình Sputnik