Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

 
 
 
 
 
Người Đàn Ông Xa Lạ Người Đàn Ông Xa Lạ - Dạ Miên