Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
 
 
 
 
Tác giả: John Bridges
Nguyên tác: How To Be A Gentleman
Dịch giả: Hồng Vân
Biên tập: new wind
Upload bìa: Đặng Thị Bông
Số chương: 10
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2638 / 44
Cập nhật: 2015-11-21 16:16:10 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Người Đàn Ông Lịch Lãm Người Đàn Ông Lịch Lãm - John Bridges Người Đàn Ông Lịch Lãm