Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

 
 
 
 
 
Tác giả: Milan Kundera
Thể loại: Truyện Ngắn
Nguyên tác: Que Les Vieux Morts Cèdent La Place Aux Jeunes Morts
Dịch giả: Cao Việt Dũng
Biên tập: Little Rain
Upload bìa: Little rain
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1436 / 42
Cập nhật: 2015-09-29 00:42:07 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Người Chết Cũ Phải Nhường Chỗ Cho Người Chết Mới Người Chết Cũ Phải Nhường Chỗ Cho Người Chết Mới - Milan Kundera Người Chết Cũ Phải Nhường Chỗ Cho Người Chết Mới