Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

 
 
 
 
 
Thể loại: Tiểu Thuyết
Biên tập: Gió
Số chương: 11
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2760 / 82
Cập nhật: 2015-01-08 15:45:09 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Tóm tắt truyện
Hắn đạo hạnh ngàn năm, ngàn năm cô độc...
Hắn dùng huyết, dùng lệ của mình để tạo ra một nữ nhân hoàn mỹ nhất...
Không cẩn thận, bị thiên giới trừng phạt.....
***
Hắn dùng cả chân tình của mình cho nàng nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của nàng.
Hắn đã chờ đợi cả ngàn năm, lẽ nào còn chưa đủ sao???
Nếu có thể làm cho nàng nhìn hắn.....
Cho dù mất cả ba ngàn năm đạo hạnh cũng không oán không hối hận.....
-- lilysanta --
Ngàn Năm Chờ Đợi Ngàn Năm Chờ Đợi - Diệp Lạc Vô Tâm Ngàn Năm Chờ Đợi