No man can be called friendless who has God and the companionship of good books.

Elizabeth Barrett Browning

 
 
 
 
 
Tác giả: Tess Gerritsen
Thể loại: Trinh Thám
Dịch giả: Thu Hương
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: Nguyen Thanh Binh
Số chương: 26
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1632 / 45
Cập nhật: 2016-07-25 00:27:11 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Nạn Nhân Thứ Tư Nạn Nhân Thứ Tư - Tess Gerritsen Nạn Nhân Thứ Tư