My test of a good novel is dreading to begin the last chapter.

Thomas Helm

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: E.L.James
Thể loại: Tiểu Thuyết
Dịch giả: Tường Vy
Biên tập: Little Rain
Upload bìa: Tam Tittele
Số chương: 78
Phí download: 8 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 3676 / 217
Cập nhật: 2016-02-18 22:03:55 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
50 Sắc Thái 50 Sắc Thái - E.L.James 50 Sắc Thái