A man may as well expect to grow stronger by always eating as wiser by always reading.

Jeremy Collier

Download ebooks
Ebook "Nắm Mũi Mới Sợ"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Sưu Tầm
Thể loại: Truyện Cười
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 627 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:30 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ó thằng kia tính hay mê sắc, thấy gái muốn lắm, mà nhát không biết làm sao, mới tới hỏi người kia, thạo việc đời, từng trải cuộc chơi. Người ấy không biết dạy nó làm sao, vậy mới dặn nó tối có muốn đi rờ, thì kêu ảnh đi theo với, ở ngoài cho vững dạ, có điều gì thì kêu, không có làm sao...
Bữa ấy hai thầy trò dắt nhau đi. Thằng nọ chiu vào rờ con kia, lớ quớ sao nó chụp được đầu. Thằng ấy thất kinh la lên:
"Thầy ôi, nó nắm đầu tôi..."
Thầy ở ngoài nói rằng:
"Không có hề gì. Mà giữ lấy: nó nắm mũi kia mới sợ".
Con nọ nghe, buông đầu nắm mũi, nó mới giựt vuột khỏi chạy ra được. Hú vía.
Nắm Mũi Mới Sợ Nắm Mũi Mới Sợ - Sưu Tầm